Emre Gölü, Afyonkarahisar il sınırları içerisindeki doğal yolla oluşmuş alanı en küçük olan göldür. Yaklaşık yüzölçümü 5 km²’dir. İhsaniye ilçesi, Döğer kasabası, Bayramaliler köyü arasında olan göl aynı zamanda Frig Vadisi içerisinde bulunmaktadır. Yağış dönemlerine bağlı olarak alanı daralır ve genişler. Derinliği bazı yerlerde 3 m’nin üzerine çıkar. Suları tatlıdır. Eskişehir’den çıkıp, Yazılıkaya, Han Şehri, […]

Afyon İhsaniye İlçesi Kayıhan Beldesi Göynüş Vadisi’nde bulunan ve yine Aslantaş anıtının batısında yer alan kayalıkların bulunduğu yerdedir. Anıtın ön yüzünde bulunan, kapıda birbirine sarılmış iki yılan kabartması ve kapının iki yanında da mızraklarıyla yılana sarılan iki savaşçı olması nedeniyle Yılantaş olarak anılır ancak geçmiş dönemlerde oluşan sarsıntılar nedeniyle parçalanan Yılanlıtaş Anıtı’nın bu kısmı ters […]

Afyon İhsaniye İlçesi Kayıhan Beldesi’nde Aslantaş ve Yılantaş anıtlarına yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunmaktadır. Toprağa gömülmüş olarak bulunan Matlaş Anıtı MÖ.VIII.yüzyıldan kalma bir Frig anıtıdır. Kayanın doğu yüzüne geniş bir kapı boşluğu açılmış ve üzerinde üçgen çatı ile ahşap bir eve benzetilmiştir. M.Ö. 7. Yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. İstanbul Fransız Arkeoloji Enstitüsü’nün 1938 yılında burada yapmış […]

Afyon İhsaniye İlçesi Döğer Kasabası bölgesindeki Emre Gölü kıyısından Üçlerkayası Köyü’ne doğru uzanan kayaların bulunduğu bölgede yer alır. İkinci Kapıkaya Anıtı üst tarafı erimiş bir kaya parçasının batı yüzü kesilerek yapılmış ahşap bir tapınak benzetmesidir. Kayanın yapısı gevşek olduğu için üstteki üçgen çatı bölümü erimiş ve ön yüzde açılan bir niş içerisine tanrıça Kübele’nin ayakta […]

Afyon İhsaniye İlçesi’ne bağlı Döğer Kasabası’ndan Leğen Köy’üne giden yol üzerinde bulunur. Tek parça bir kayanın doğu yüzü ve yanları kesilerek sade ve üçgen çatılı bir tapınak cephesi yapılmıştır. Cephenin alt ortasındaki niş içinde, ayakta duran bir tanrıça kabartması bulunur. Kabartmanın altında dört basamaklı bir merdiven bulunuyor. Anıtın M.Ö. 7. Yüzyılda yapıldığı sanılmakta. Google Etkite: Afyon […]

Küçük Frigya ve Frigya Krallığı’nın genişleme sınırları, günümüzde Afyon, Eskişehir ve Kütahya il sınırları içerisinde kalan bölgeye yayılmış olan ve Frigya Medeniyeti’nden izler taşıyan tarihi kalıntıları ve antik eserleri bünyesinde barındıran bölgeye Frig Vadileri denir. İl sınırları içerisinde, merkeze uzaklıktaki Yeni Bosna köyünden başlayıp, Kütahya’ ya uzaklıktaki Ovacık köyüne kadar, ilin doğusu boyunca uzanan alan; […]

Afyon-Eskişehir karayolunun 27.km’den sağa doğru 4,7 km daha gidilerek ulaşılan Ayazini kasabasının Frigler döneminden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Roma ve Bizans dönemlerine ait aile ve tek kişilik kaya mezar odaları, Bizans dönemine ait kiliseler ve kaya yerleşimleri arazinin bu tür bir yerleşime elverişli olması nedeniyle oyularak yapılmış eserleridir. Aslanlı mezar odaları, sütunlu mezar […]

Afyon İhsaniye ilçesi Ayazini Kasabası’nda bulunan Avdalas Kalesi, Gazlıgöl Kaplıcası’na 10 kilometre uzaklıkta, ulaşımı oldukça kolay, görülmeye değer tarihi bir kalıntıdır.Tarihe ışık tutan Avdalas Kalesi, tüf kayaya oyulmuş çok katlı ve çok odalı bir kaya kütlesi olup Bizans Dönemi’nde yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Google Etiket: Afyon, Gazlıgöl, Afyon Gazlıgöl Villaları, Gazlıgöl Özgül Termal, Afyon Gazlıgöl […]

Afyon İhsaniye İlçesi Döğer Kasabası’na 3-4 kilometre mesafede, Emre Gölü kıyısında bulunan görülmeye değer bir anıttır. Yaklaşık 1 km uzunlukta olan bu kayalık jeolojik yapılı bir tüftür. Orta tabakanın çok aşınmış olması nedeni ile büyük parçalar kopmakta ve bazı bölümlerinde tabakalaşma belirgin olarak görülmektedir. Bu doğal kayalığın göle yakın ucunda büyük blok üzerinde doğuya bakan […]

Afyon İhsaniye İlçesi Kayıhan Beldesi Göynüş Vadisi’nde bulunan bu görkemli bir anıttır. M.Ö. 7. yüzyılın sonuna tarihlenen anıt, Frigler tarafından yapılmıştır. Küp şeklinde ve kuzeye bakan giriş kapısının sağında ve solunda şaha kalkmış iki aslan kabartması bulunmakta ve bu iki aslan kabartmasının ayakları altında da iki aslan yavrusu daha mevcut. Bu nedenle anıt, Aslanlıtaş olarak […]